Referentie | Incotec

Incotec International

 

Incotec International (Enkhuizen) heeft ID-Consultancy in 2010 gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw wereldwijd bedrijfsmodel

 

Incotec levert producten en diensten op het gebied van zaadverbetering, -coating, pillering en analytisch onderzoek. Incotec richt zich hierbij op 4 peilers: vegetables, field crops, ornamentals en analytical services. Hiermee draagt de groep bij aan de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw wereldwijd.

ID-Consultancy heeft in de periode een voorstel gemaakt voor een bedrijfsmodel. Na goedkeuring door de stuurgroep is gestart met het opstellen van het bedrijfsmodel voor de toekomstige werkwijze. De gewenste bedrijfsprocessen werden middels cases met de gebruikers vastgesteld. Het resultaat is een Business Process Model voor de groep, inclusief de vertaalslag naar de organisatie en de koppeling met de (gewenste)ondersteunende IT middelen.

Disciplines en werkzaamheden van ID-Consultancy bij Incotec International: Projectplan – Business Process Model – Organisatie – Integratie